Về chúng tôi

HOREKA "KẾT NỐI SỨ MỆNH - DẪN LỐI THÀNH CÔNG"

Thuật ngữ Horeka đang ngày càng được biết đến trong lĩnh vực công nghiệp không khói. Tuy nhiên, không phải ai cũng thực sự hiểu rõ và biết đến Horeka là gì? Horeka viết tắt của các cụm từ Hotel - Restaurant - Karaoke

Các bài viết liên quan

© Copyright IT Express 2019 All rights reserved